ما آنیم، که در پی آنیم

انسان همیشه به دنبال پاسخی برای سوالات خویش است. چتر نجات به احتمال زیاد پاسخی برای سوالی به این شکل بوده: چه کنیم که اگر سقوط کردیم زنده بمانیم؟ هواپیما احتمالا پاسخی برای این سوال بوده: انسان چگونه می تواند پرواز کند؟   چشم پاسخ سوالی را می بیند که ذهن ابتدا آن را پرسیده […]

بزرگ یا عمیق

در سلسله موارد جملات طلایی این بار دوست داشتم اولین جمله ای که به صورت قاب بر دیوار آویختم بنویسم.   پیروزی انسان را بزرگ می کند و شکست انسان را عمیق محمدرضا شعبانعلی   با تشکر حمید طهماسبی  

طرز فکر انسان های موفق

چند سال پیش که محمدرضا شعبانعلی برنامه ای در تلویزیون داشت جمله ای گفت که برای من خیلی آموزنده بود. آن را قاب کردم و بر دیوار دفترم آویختم.   انسان های موفق همه یک جور فکر می کنند و انسان های شکست خورده هر کدام یک جور محمدرضا شعبانعلی   با تشکر حمید طهماسبی

موفقیت، رشد و تمایز

بر روی تکه کاغذی این متن را یادداشت کردم و بر دیوار دفترم نصب کردم.   موفقیت، رشد و تمایز حاصل هزاران کار خوبی که باید انجام می دادیم و به درستی و دقت انجام داده ایم نیست. حاصل معدود کارهای خوب و مفیدی است که می توانستیم انجام ندهیم و کسی منتظر انجامش نبود […]

استراتژی

یکی از جملاتی که قاب شده و بر دیوار دفتر من آویزان شده و بارها و بارها به آن نگاه کردم و به نظرم بهترین تعریف استراتژی است.     استراتژی، هنر انتخاب نکردن و کنار گذاشتن است. استراتژی، تخصیص بهینه منابع است. استراتژی، هنر فرار کردن از وسوسه دستیابی به همه چیزهای خوب است. […]

آدم احمق

از جملاتی که بسیار از آن یاد گرفتم و به آن خیلی باور دارم.   آدم احمق به آن معنایی که ما فکر می کنیم یا نیست یا خیلی کم است. آدم ها یا اطلاعات ناقص دارند یا منافع پنهان یا توانایی محدود محمدرضا شعبانعلی   با تشکر حمید طهماسبی

جمله ای که باید دائم به آن رجوع کرد

این متن را نوشته ام و بر دیوار دفترم زده ام. بیش از 1000 بار در چند ماه گذشته به آن سر زده ام و برای آن مصداق های فراوان پیدا کرده ام.   مزیت استراتژیک، هر چه سخت تر و غیر قابل تقلید تر باشد، ارزشمند تر است (این حرف بارنی و پروتر است) […]

باور من

هر زمان که به سالن شرکت می روم همیشه به این نوشته نگاه می کنم و هر بار بیشتر از قبل به این باور می رسم که این جمله “پیتر سنگه” را باید با طلا نوشت.   به نظر من این جمله بیشتر مخصوص سازمان هایی است که: در حوزه فن آوری اطلاعات و اینترنت […]