فردیت در زندگی

  فردیت در زندگی فردی معنا پیدا نمی کند بلکه در زندگی اجتماعی معنا پیدا می کند زمانی که می کوشیم با مقاومت در برابر فشار ترجیحات دیگران هویت و ترجیحات فردی خود را حفظ کنیم. محمدرضا شعبانعلی   با تشکر حمید طهماسبی

آدم های ضعیف

آدم های ضعیف و آدم های قوی یک دسته بندی ساده، اما سخت برای توضیح!   انتقادپذیری، ویژگی آدم های ضعیفی است که خودشان نمی توانند درست یا نادرست بودن کارشان را بفهمند. محمدرضا شعبانعلی   با تشکر حمید طهماسبی

توهم جمعی

    کارگروهی! تعداد زیادی احمق با همفکری هم عاقل نمی شوند اما با همکاری هم می توانند هر حماقتی را توجیه کنند! محمدرضا شعبانعلی   با تشکر حمید طهماسبی

خرده علم

در مورد خرده علم یا اطلاعات کم و خطرات آن زیاد شنیده ایم اما در چند سطر دلیل ان را هم خوب است که بدانیم.   خرده علم از جهل خطرناک تر است: 1- اعتماد به نفس بیش از حد به انسان می دهد 2- مهارت شنیدن من را کاهش می دهد 3- پیش قضاوت […]

مرگ یک باور

دوباره نوبت رسید به جملات طلایی     فکر می کنم مرگ یک باور یا یک سازمان، وقتی سر می رسد که می کوشد به جای اینکه پله ای زیر پای دیگری باشد و او را بالا ببرد، زنجیری بر گردنش باشد و او را بالا بکشد محمدرضا شعبانعلی   با تشکر حمید طهماسبی

قربانی رویاها

یک از جملاتی که واقعا در سال های گذشته به دلم نشسته، همین جمله از نیچه است:   به من می گویند با همسایه ات چنان کن که با خود می کنی، من خودم را قربانی رویاهایم می کنم، همسایه ام را نیز نیچه   با تشکر حمید طهماسبی

ما آنیم، که در پی آنیم

انسان همیشه به دنبال پاسخی برای سوالات خویش است. چتر نجات به احتمال زیاد پاسخی برای سوالی به این شکل بوده: چه کنیم که اگر سقوط کردیم زنده بمانیم؟ هواپیما احتمالا پاسخی برای این سوال بوده: انسان چگونه می تواند پرواز کند؟   چشم پاسخ سوالی را می بیند که ذهن ابتدا آن را پرسیده […]

بزرگ یا عمیق

در سلسله موارد جملات طلایی این بار دوست داشتم اولین جمله ای که به صورت قاب بر دیوار آویختم بنویسم.   پیروزی انسان را بزرگ می کند و شکست انسان را عمیق محمدرضا شعبانعلی   با تشکر حمید طهماسبی  

طرز فکر انسان های موفق

چند سال پیش که محمدرضا شعبانعلی برنامه ای در تلویزیون داشت جمله ای گفت که برای من خیلی آموزنده بود. آن را قاب کردم و بر دیوار دفترم آویختم.   انسان های موفق همه یک جور فکر می کنند و انسان های شکست خورده هر کدام یک جور محمدرضا شعبانعلی   با تشکر حمید طهماسبی

موفقیت، رشد و تمایز

بر روی تکه کاغذی این متن را یادداشت کردم و بر دیوار دفترم نصب کردم.   موفقیت، رشد و تمایز حاصل هزاران کار خوبی که باید انجام می دادیم و به درستی و دقت انجام داده ایم نیست. حاصل معدود کارهای خوب و مفیدی است که می توانستیم انجام ندهیم و کسی منتظر انجامش نبود […]