استراتژی

یکی از جملاتی که قاب شده و بر دیوار دفتر من آویزان شده و بارها و بارها به آن نگاه کردم و به نظرم بهترین تعریف استراتژی است.     استراتژی، هنر انتخاب نکردن و کنار گذاشتن است. استراتژی، تخصیص بهینه منابع است. استراتژی، هنر فرار کردن از وسوسه دستیابی به همه چیزهای خوب است. […]

آدم احمق

از جملاتی که بسیار از آن یاد گرفتم و به آن خیلی باور دارم.   آدم احمق به آن معنایی که ما فکر می کنیم یا نیست یا خیلی کم است. آدم ها یا اطلاعات ناقص دارند یا منافع پنهان یا توانایی محدود محمدرضا شعبانعلی   با تشکر حمید طهماسبی

جمله ای که باید دائم به آن رجوع کرد

این متن را نوشته ام و بر دیوار دفترم زده ام. بیش از 1000 بار در چند ماه گذشته به آن سر زده ام و برای آن مصداق های فراوان پیدا کرده ام.   مزیت استراتژیک، هر چه سخت تر و غیر قابل تقلید تر باشد، ارزشمند تر است (این حرف بارنی و پروتر است) […]

باور من

هر زمان که به سالن شرکت می روم همیشه به این نوشته نگاه می کنم و هر بار بیشتر از قبل به این باور می رسم که این جمله “پیتر سنگه” را باید با طلا نوشت.   به نظر من این جمله بیشتر مخصوص سازمان هایی است که: در حوزه فن آوری اطلاعات و اینترنت […]