باور من

هر زمان که به سالن شرکت می روم همیشه به این نوشته نگاه می کنم و هر بار بیشتر از قبل به این باور می رسم که این جمله “پیتر سنگه” را باید با طلا نوشت.   به نظر من این جمله بیشتر مخصوص سازمان هایی است که: در حوزه فن آوری اطلاعات و اینترنت […]