متمم خوانی و متمم امتیاز گیری

۱-خیلی وقت ها از من پرسیده می شود که برای متمم از کجا شروع به خواندن کنیم؟ ۲- اما به صورت خیلی اتفاقی و جالب از دیروز چندین نفر از من پرسیدند که امتیازمان را چگونه بالا ببریم؟ در راستای جواب اول باید بگویم که روش های نادرست متمم خوانی و قوانین کامنت ها حتما […]

مدل ذهنی

درسی در متمم هست به نام مدل ذهنی. اگر من بخواهم از مدل ذهنی بگویم، به نظرم عینکی که ما زدیم به چشممان برای دیدن دنیا. هر کسی دنیا را از پشت عینک خود می بیند، این عینک می تواند همان تجارب گذشته و علومی که فراگرفته ایم باشد ولی هر چه هست، این درس […]

حرفه ای گری در محیط کار

در دنیا هیچ چیز بزرگتر از انسان و در انسان هیچ چیز بزرگتر از رویاهایش نیست. (گوینده ناشناس) امسال، طبق هر سال باز متمم لطف کرد و برای ما یک فایل صوتی عیدی داشت. به تمام کسانی که این فایل را گوش نکردند پیشنهاد می کنم که حتما آن را گوش کنند و حتما آن […]

سمینار چه خبر؟

امروز به صورت کمی جدی تر اعلام شد که به احتمال زیاد (کمی حتمی) سمینار  سال ۹۶ برگزار خواهد شد. همه زیر پست به شدت ابراز خوشحالی کردند. (اینم سندش) و واقعا هم بچه های متمم استحقاق این خبر خوب را داشتند. آن ها که سعی می کنند با جزییات و کامل حرف معلم دلسوز […]

مهارت یادگیری

اولش که به تیتر نگاه کردم به خودم گفتم: آخه مگه یادگیری هم دیگه درس دادن داره؟ شروع کردم به خواندن درس و متوجه شدم تا به این سن که این ها را نخوانده بودم، در اشتباه بودم. این متن را می نویسم برای تمام کسانی که مانند من خیلی ساده اندیشانه به این تیتر نگاه […]

معرفی متمم

۲ بهمن سال ۹۲ بود که طرح متمم (محل توسعه مهارت های من) شروع به فعالیت رسمی خودش کرد. نمی شود به راحتی بگویی متمم چی هست یا چی نیست. آنقدر بزرگ است که قبل از اینکه شروع به تعریف از آن بکنی، پیش خودت می گویی نکند چیزی را از قلم بیاندازم، نکند نتوانم […]