من برای بالا رفتن این راه را نمی خواهم

بعضی وقت ها یکدفعه یک آهنگی گوش می کنی که حرفای دلت و داره می زنه. بعضی وقت ها یکدفعه یک آهنگی گوش می کنی که حرفایی را می زنه که تو دوست داشتی بزنی. بعضی وقت ها یکدفعه یک آهنگی گوش می کنی که یه چیزایی میگه که وقتی بهش فکر می کنی می […]