برنامه دقیقا چیه؟

انسان این جاندار جالب انگیز دوپا، یک کارایی می کند که من تا حالا ندیدم یک نتورکری بود به نام رندی گیج(البته فکر کنم هنوز هم هست. می گفت: اگر همه سیاه می پوشند تو سفید تن کن. اشاره داشت به differentiation یا همان تمایز  به نظر من تخصص مربوط به بهترین ها و تمایز […]