نکته کنکوری رفیق بازی

(تمام این مطلبی که اینجا ذکر می کنم صرفا تجربه شخصی هستند و هیچ ادعایی برای درست بودنشان ندارم.) تا به حال شده است بعد از یک مدت طولانی در رابطه دوستی ناامید شوید؟ چقدر در روابط تان ضربه خورده اید؟ روی حمایت شخصی حساب می کردید اما در یک شرایط بحرانی یا کمی بحرانی […]

برای دانشجویان

می دانم که اگر در حال خواندن کارشناسی هستید خیلی هم راحت نیست که از آن دست بکشید. شاید برای غر نشنیدن از خانواده قصد ادامه تحصیل کردید. شاید تحصیلات تکمیلی را برای اینکه در جامعه یک روال است انجام می دهید، مانند راهنمایی و دبیرستان. شاید و هزاران شاید دیگر که من و هیچ […]

سه چیز که به من اعتبار داد

سال ۹۱ بود که دیگر میشد گفت حدود ۵ سالی بود از شروع کار کردنم می گذشت. در طول این ۵ سال فراز و نشیب های زیادی داشتم. الخصوص ضررهای مالی که توان را از من گرفته بود. در این ۵ سال فقط کار کرده بودم و به جرات می توانم بگویم به خودم هیچ […]