قصه هایی برای پدران، فرزندان، نوه ها

قصه هایی برای پدران، فرزندان، نوه ها، کتابی بود که خواهرم وقتی ۱۸ سالم بود بهم داد که بخوانم. با اینکه اصلا کتاب خوان نبودم ولی این کتاب را خواندم به دلیل اینکه هر صفحه اش یک حکایت یا داستان است. پس خواندنش برای من راحت بود. تازه با پائولو کوئلیو آشنا شدم. الان را […]

قصه های من و بابام

اولین کتاب زندگیم تا اونجایی که یادم میاد کتاب “قصه های من و بابام” بود. خیلی برام جذاب بود. بعد هم نمی دانم چی شد کتابه گم شد. امروز که داشتم سرچ می زدم فهمیدم که سه جلد داشته و من جلد ۳ را داشتم. تنها داستانی که از کل کتاب یادم مانده بود داستان […]