پشت هر مرد موفقی یک زن است

خیلی وقت ها شنیده ایم که می گویند “پشت هر مرد موفقی یک زن است” آیا شما با این موضوع موافقید؟ به نظر شما این جمله از کجا آمده؟ یک مرد این حرف را گفته یا یک زن؟ اگر این حرف در گذشته درست بوده، هنوز هم هست؟ پس پشت مرد ناموفق، زن نبوده؟ یا […]

من یک “ضربدر ۲” هستم

سعادت این را داشتم که دوستان زیادی داشته باشم و هر کدام را به نوعی دوست دارم و ارادت های فراوان خودم را هم به بهانه های مختلف خدمتشان رساندم. به نظر من “چیزی بهتر از دوستِ خوب و چیزی بدتر از دوستِ بد” وجود ندارد. الان دقیقا توضیح می دهم که چرا عنوان این […]