فکر می کنی عالیه؟!😐

دوست داشتم این ویدئو را بارگذاری کنم تا هرکس هر برداشتی که دوست داشت بکند. (چندین ماه است که تصمیم به انجام این کار داشتم) برخی از برداشت های من این ها هستند: خیلی چیزها آنطور که به نظر می رسند، نیستند اتفاقی که امروز فکر می کنیم خوب است، شاید بتواند یکی از بدترین […]

یک انتخاب یا جبر جغرافیا؟

سال ۲۰۰۴ یعنی ۱۳۸۳، دو نفر اقدام به سرمایه گذاری می کنند. نفر اول حدود ۲۰ میلیارد تومان هزینه زمینی به مساحت ۱۲ هکتار می کند و قصد دارد یکی از بزرگترین مجتمع های تجاری، تفریحی و توریستی جهان را بسازد. نفر دوم ۱۰% از سهام یک شرکت نو پا را به قیمت ۵۰۰ هزار […]

منی که ۱۲ میلیون بیشتر می ارزد

حدود دو سه ماهی می شود که از یک شماره ای برای من sms میاد که دکتری ۱۲ میلیون و … آن کسی که این ها را می فرستد همه کار می کند. آیتلس، مقاله، پایان نامه و …   خلاصه خواستم بگم ای کسانی که دکترا دارید، قیمتش ۱۲ میلیونه. قیمت پراید صفر ۲۰ […]

این حق انتخاب لعنتی

زمانی که برنامه خود را مشخص می کنی و دیگر می دانی که مسیرت چیست، سختی هایش را می شناسی، پستی ها و بلندی هایش را می دانی، و می دانی کوچه پس کوچه هایش را باید بگردی و بگذری این ها خیلی سختند اما سخت تر کنار گذاشتن آن دوستانی هستند که با آن […]