یک انتخاب یا جبر جغرافیا؟

سال ۲۰۰۴ یعنی ۱۳۸۳، دو نفر اقدام به سرمایه گذاری می کنند. نفر اول حدود ۲۰ میلیارد تومان هزینه زمینی به مساحت ۱۲ هکتار می کند و قصد دارد یکی از بزرگترین مجتمع های تجاری، تفریحی و توریستی جهان را بسازد. نفر دوم ۱۰% از سهام یک شرکت نو پا را به قیمت ۵۰۰ هزار […]