برای دانشجویان

می دانم که اگر در حال خواندن کارشناسی هستید خیلی هم راحت نیست که از آن دست بکشید. شاید برای غر نشنیدن از خانواده قصد ادامه تحصیل کردید. شاید تحصیلات تکمیلی را برای اینکه در جامعه یک روال است انجام می دهید، مانند راهنمایی و دبیرستان. شاید و هزاران شاید دیگر که من و هیچ […]

متمم خوانی و متمم امتیاز گیری

1-خیلی وقت ها از من پرسیده می شود که برای متمم از کجا شروع به خواندن کنیم؟ 2- اما به صورت خیلی اتفاقی و جالب از دیروز چندین نفر از من پرسیدند که امتیازمان را چگونه بالا ببریم؟ در راستای جواب اول باید بگویم که روش های نادرست متمم خوانی و قوانین کامنت ها حتما […]

مدل ذهنی

درسی در متمم هست به نام مدل ذهنی. اگر من بخواهم از مدل ذهنی بگویم، به نظرم عینکی که ما زدیم به چشممان برای دیدن دنیا. هر کسی دنیا را از پشت عینک خود می بیند، این عینک می تواند همان تجارب گذشته و علومی که فراگرفته ایم باشد ولی هر چه هست، این درس […]