خبر خوب

طی روزهای گذشته به خاطر پست “۱۰ دلیل برای داشتن سایت شخصی“، چه در کامنت های همان مطلب و چه به صورت ایمیل، دوستان به من گفتند: باشه فهمیدیم سایت شخصی خوبه، ولی از کجا شروع کنیم؟ ما هیچ دانشی در این زمینه نداریم. بعد از آن تصمیمی جدی گرفتم. تصمیم به آموزش ساختن صفر […]

سه چیز که به من اعتبار داد

سال ۹۱ بود که دیگر میشد گفت حدود ۵ سالی بود از شروع کار کردنم می گذشت. در طول این ۵ سال فراز و نشیب های زیادی داشتم. الخصوص ضررهای مالی که توان را از من گرفته بود. در این ۵ سال فقط کار کرده بودم و به جرات می توانم بگویم به خودم هیچ […]

برای سایت شخصی دوستان متممی

طی یک ماه اخیر که با چند نفر از دوستان متممی صحبت داشتم، متوجه شدم که در سایت شخصی شان اشتباهات بسیار بزرگ اما دارای راه حل ساده وجود دارد. از آنجا که توان کمک کردن به همه را به صورت فردی ندارم بر آن شدم یک دسته بندی ایجاد کنم با عنوان “صفر تا […]