مسیر موفقیت و پیشرفت

من نابغه نیستم، چون حس نمی کنم که نبوغ خاصی داشته باشم هوشمند هم نیستم. به نظرم هوشمند از آن کلمه هایی هست که هرکس معنایی برای خودش در ذهنش متصور است واقعیت این هست که آدم خیلی با استعدادی هم نیستم بعید می دانم که باهوش هم باشم، در حدی که هیچ وقت نرفتم…Continue reading مسیر موفقیت و پیشرفت

ادامه مطلب ...

فردیت در زندگی

  فردیت در زندگی فردی معنا پیدا نمی کند بلکه در زندگی اجتماعی معنا پیدا می کند زمانی که می کوشیم با مقاومت در برابر فشار ترجیحات دیگران هویت و ترجیحات فردی خود را حفظ کنیم. محمدرضا شعبانعلی   با تشکر حمید طهماسبی

ادامه مطلب ...

آدم های ضعیف

آدم های ضعیف و آدم های قوی یک دسته بندی ساده، اما سخت برای توضیح!   انتقادپذیری، ویژگی آدم های ضعیفی است که خودشان نمی توانند درست یا نادرست بودن کارشان را بفهمند. محمدرضا شعبانعلی   با تشکر حمید طهماسبی

ادامه مطلب ...

خرده علم

در مورد خرده علم یا اطلاعات کم و خطرات آن زیاد شنیده ایم اما در چند سطر دلیل ان را هم خوب است که بدانیم.   خرده علم از جهل خطرناک تر است: 1- اعتماد به نفس بیش از حد به انسان می دهد 2- مهارت شنیدن من را کاهش می دهد 3- پیش قضاوت…Continue reading خرده علم

ادامه مطلب ...

مرگ یک باور

دوباره نوبت رسید به جملات طلایی     فکر می کنم مرگ یک باور یا یک سازمان، وقتی سر می رسد که می کوشد به جای اینکه پله ای زیر پای دیگری باشد و او را بالا ببرد، زنجیری بر گردنش باشد و او را بالا بکشد محمدرضا شعبانعلی   با تشکر حمید طهماسبی

ادامه مطلب ...

قربانی رویاها

یک از جملاتی که واقعا در سال های گذشته به دلم نشسته، همین جمله از نیچه است:   به من می گویند با همسایه ات چنان کن که با خود می کنی، من خودم را قربانی رویاهایم می کنم، همسایه ام را نیز نیچه   با تشکر حمید طهماسبی

ادامه مطلب ...

ما آنیم، که در پی آنیم

انسان همیشه به دنبال پاسخی برای سوالات خویش است. چتر نجات به احتمال زیاد پاسخی برای سوالی به این شکل بوده: چه کنیم که اگر سقوط کردیم زنده بمانیم؟ هواپیما احتمالا پاسخی برای این سوال بوده: انسان چگونه می تواند پرواز کند؟   چشم پاسخ سوالی را می بیند که ذهن ابتدا آن را پرسیده…Continue reading ما آنیم، که در پی آنیم

ادامه مطلب ...

طرز فکر انسان های موفق

چند سال پیش که محمدرضا شعبانعلی برنامه ای در تلویزیون داشت جمله ای گفت که برای من خیلی آموزنده بود. آن را قاب کردم و بر دیوار دفترم آویختم.   انسان های موفق همه یک جور فکر می کنند و انسان های شکست خورده هر کدام یک جور محمدرضا شعبانعلی   با تشکر حمید طهماسبی

ادامه مطلب ...