کتابخانه

این کتاب ها توسط من (حمید طهماسبی) جهت ارتقا دانش فارسی زبانان عزیز ترجمه شده اند – رایگان هستند و همیشه خواهند ماند.

(اما چنانچه تمایل به هزینه کردن دارید، با خرید حداقل یک ماه اشتراک متمم برای خودتان باعث خشنودی بنده و توسعه مهارت های فردیتان می شوید.)

دانلود کتاب تجربه کاربر و نرخ تبدیل
دانلود کتاب سئو محتوا

 

 

اشتراک گذاری با: