Hotjar Tracking Code for dimaht.com

ما آنیم، که در پی آنیم

انسان همیشه به دنبال پاسخی برای سوالات خویش است.

چتر نجات به احتمال زیاد پاسخی برای سوالی به این شکل بوده: چه کنیم که اگر سقوط کردیم زنده بمانیم؟

هواپیما احتمالا پاسخی برای این سوال بوده: انسان چگونه می تواند پرواز کند؟

 

چشم پاسخ سوالی را می بیند که ذهن ابتدا آن را پرسیده باشد و گوش، پاسخ سوالی را می شنود که ابتدا ذهن آن را مطرح کرده باشد.

محمدرضا شعبانعلی

 

با تشکر

حمید طهماسبی

1 دیدگاه روشن ما آنیم، که در پی آنیم

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.