2 سوال مهم در کار تیمی

هر چه جلوتر می روم و بیشتر به کار کردن ادامه می دهم، بیشتر به اهمیت کار تیمی پی می برم. با تیم خوب هر کاری (دقیقا هر کاری) قابل انجام است. وارد تیم خوب شدن یا تیم سازی کار سختی است، اما از آن سخت تر، ماندن و نگه داشتن آن تیم است.  …Continue reading 2 سوال مهم در کار تیمی

ادامه مطلب ...

چوب لباسی درون دروازه

به نظرم بارها برای همه ما پیش آمده که کسی در مورد موضوعی به ما قولی داده اما خلف وعده کرده، به هر دلیلی. بدتر از آن گاهی اوقات قول های خیلی محکم تری هم می دهند، مانند: این و بسپار به من کاریت نباشه تو اصلا ذهنت رو درگیر این نکن من از صفر…Continue reading چوب لباسی درون دروازه

ادامه مطلب ...

چرا می گویم در ایران تیم مهمترین بخش است

فکرمی کنم که دیگر همه می دانیم که بهتر است مطلق صحبت نشود، اما با آگاهی به این موضوع علاقمند بودم که اشاره کنم که تیم به نظر من مهمترین بخش یک بیزنس است و در ایران حتی، مهمتر از مهم خیلی از دوستان و فعالان کسب و کار از سیستم کاغذ بازی و قوانین…Continue reading چرا می گویم در ایران تیم مهمترین بخش است

ادامه مطلب ...