تقدیم به …

یکی از موزیک هایی که در چند ماه اخیر واقعا هر بار که بهش گوش دادم لذت بردم، موزیک the music played از Matt Monro هست.

این موزیک را تقدیم می کنم به اون کسانی که بین این همه شلوغی و مشغله فکری باز هم می تونن با یک موزیک از کالبد این زندگی روزمره خارج بشن و برای چند دقیقه لذت عمیق را تجربه کنن. (اون قسمتی را که بولد کردم عالیهههههه)

 

An angry silence lay, where love had been

سکوت تلخ طولانی، اونجا که عشق بود

An in your eyes a look, I’ve never seen

در چشمات نگاهی بود که قبلا ندیده بودم

If I have found the words, you might have stayed

شاید اگر اون کلماتی را که باید می گفتم، تو می موندی

But as I turn to speak, the music played

ولی تا خواستم صحبت کنم، موزیک شروع شد

As lovers danced their way,around the floor

اون زمانی که عشاق می رقصیدند

I sat and watched you walk, towards the door

من نشسته بودم و تو رو میدیدم که به سمت در میری

I heard a friend of yours,suggest you stayed

صدای کی از دوستات را شنیدم که گفت بمونی

And as you took his hand, the music played

و قتی تو دستاش رو گرفتی موزیک شروع شد

Across the darkened room, the faintest sight I saw

در اون اتاق تاریک، به سختی دیدم

He’d been something more,than friends before

اونی برای تو چیزی بیش تر از این حرف هاست، نسبت به دوستان قبلیت

While I was hurting you, by clinging to my pride
اون زمانی که با غرورم بهت بد کردم

 

He had been waiting,and I drove him,to your side

اون منتظر بود، و من هم با این کارم اون رو به سمت تو هدایت کردم

I couldn’t say the things, I should have said

نمی تونم چیزی بگم، باید گفت

Refused to let my heart,control my head

اجازه ندادم قلبم کنترل عقلم را داشته باشه

But I was made to see,the price I paid

چیزی که دیدم، تاوانی بود که باید می دادم

And as he held you close, the music played

و وقتی تورو به خودش چسبوند، موزیک شروع شد

And as I lost your love, the music played

و وقتی که دیگه چیزی از عشقت برام نمونده بود، موزیک شروع شد
4.6/5 - (20 امتیاز)

3 دیدگاه روشن تقدیم به …

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.