موفقیت و رضایت

امروز خیلی به این جمله بیشتر باور پیدا کردم.

 

موفقیت و رضایت، الزاما حاصل کنترل بیشتر بر یک محیط نیستند. بلکه حاصل انتخاب های بهتر در آن محیط هستند.

محمدرضا شعبانعلی

 

 

با تشکر

حمید طهماسبی

5/5 - (9 امتیاز)

1 دیدگاه روشن موفقیت و رضایت

  • ما معمولا چند روزی در موفقیت ها و شکست ها یمان می مانیم و بعد از آن بنا به اصل سازگاری به ضعیت نرمال و روزهای عادی زندگی خودمان برمی گردیم. با توجه اینکه قسمت اعظم زندگی ما را این روزهای عادی تشکیل می دهد مهم است که آنها را چگونه می گذرانیم. بخش بارزتر و مهمتر در ارزیابی ما از موفقیت و رضایت از زندگی همین روزهای عادی و انتخاب های ما در آنهاست و نه موفقیت ها و شکست ها که می آیند و می رونذ

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.