منطقیِ به ظاهر غیر منطقی

این صحبت در ظاهر (یا بهتر بگویم برای افراد کار نکرده) خیلی خیلی غیر منطقی است اما برای خود من یک باور منطقی و مهم است. به همین دلیل دسته بندی ایجاد کردم به عنوان “چارچوب کاری” تا از این به بعد اینگونه مطالب را اینجا بنویسم و دیگران را ارجاع دهم.   فلش بک…Continue reading منطقیِ به ظاهر غیر منطقی

ادامه مطلب ...