املای صحیح کلمات فارسی آنلاین

یک سری کلمات هستند که من خودم یک زمانی طرز صحیح نوشتن آن‌ها را بلد نبودم، یا معنی آن‌ها را نمی‌دانستم؛ مثلا غرض از مزاحمت درست است یا قرض از مزاحمت، یا اینکه ضیق وقت صحیح است یا ذیق وقت؟

املای صحیح کلمات فارسی بر اساس املای تصویب شده در فرهنگ لغت همیشه برای من مهم بوده است. به همین دلیل، گفتم اینجا طرز صحیح نوشتن کلمات فارسی را بنویسم که هم برای خودم مروری شود و از طرفی دیگر، همیشه بماند.

املای صحیح کلمات فارسی

قطعا برای شما هم پیش آمده، که املا یا معنی یک کلمه را ندانید، مثلا در لیست زیر، شما بگویید املای کدام یک درست است؟

 • مصدع اوقات یا مسدع اوقات یا مصدی اوقات
 • ذیق وقت یا ضیق وقت یا زیق وقت یا ضیغ وقت یا ذیغ وقت (به فرض که یکی از آن ها درست باشد، اصلا ضیق وقت یعنی چه؟)
 • علی رغم یا علیرغم
 • عرض پوزش یا ارز پوزش
 • انضباط یا انظباط
 • اجالتا یا عجالتا
 • ارزه یا عرضه
 • تهدید یا تحدید
 • ارجحیت یا ارجعیت
 • هوله یا حوله
 • قر زدن یا غر زدن
 • هول دادن یا هل دادن
 • فراغ یا فراق
 • منسوب یا منصوب
 • مزنه یا مظنه
 • غرض از مزاحمت یا قرض از مزاحمت
 • ماسک یا ماکس
 • علاف یا الاف

در ادامه املا صحیح یک سری از لغات مهم و پرتکرار را با هم بررسی و مقایسه می کنیم و بعد به سراغ مابقی کلمات می‌رویم.

غرض از مزاحمت یا قرض از مزاحمت؟

املای صحیح این کلمه، غرض از مزاحمت است و املای نادرست آن که گاهی اوقات افراد به اشتباه می‌نویسند، قرض از مزاحمت می باشد. حالا شاید از خود بپرسید که غرض از مزاحمت یعنی چه؟ کجاها از این عبارت استفاده می‌کنند؟

این عبارت به معنی، هدف و قصد از مزاحمت است و یک جمله مودبانه است برای آن وقتهایی که از کسی درخواستی دارید.

 

مصدع اوقات یا مسدع اوقات؟

املای صحیح این کلمه، مصدع اوقات و به معنای مزاحم وقت کسی شدن است. (این‌ها غلط هستند: مسدع اوقات، مسطح اوقات)

 • شیوه‌های رایج برای گفتن مصدع اوقات شدن: مصدع اوقات شریف شدن – عذر میخوام مصدع اوقات شدم – ببخشید مصدع اوقات شدم
 • جواب مصدع اوقات شدم: (اگر کسی می‌داند خوشحال می‌شوم در بخش نظرات با دیگران و من هم در میان بگذارد)
 • مصدع اوقات شدن به انگلیسی: head off

ذیق وقت یا ضیق وقت؟

املای صحیح این کلمه هم ضیق وقت است، به معنی محدود بودن وقت و کمبود وقت است. (این‌ها غلط هستند: ذیق وقت، ذیغ وقت)

اما خود کلمه ضیق، به معنی تنگ، محدود (ضیق وقت) می‌باشد.

 

املا و طرز صحیح نوشتن سایر کلمات فارسی

 

 • ماسک: روبند، نقاب (کاربرد و املای نادرست: ماکس)
 • عُرضه داشتن: لیاقت داشتن، سزاوار بودن (املای نادرست: ارزه داشتن)
 • انضباط: سامان گرفتن، نظم داشتن (املای نادرست: انظباط)
 • عجالتاً: اکنون، فعلا، فورا
 • علاف: از کار و زندگی افتادن – بیکار (الاف غلط است)
 • عرض ادب (املای نادرست: ارز ادب)
 • انحطاط: فرو افتادن، پست شدن
 • مقهور: شکست خورده
 • قریحه : ذوق
 • مستاصل: درمانده
 • التفات: توجه کردن
 • اوان: زمان، هنگام
 • عنفُوان: اول هر چیز
 • زَفت: درشت – زُفت : تند و بی ارزش
 • آن مدیر به آن مقام منصوب (به شغل و مقامی گماشته شده) شد.
 • این جمله منسوب (نسبت داده شده) به سعدی است.
 • ستبر: بزرگ، فربه
 • مَرهون: مدیون، بدهکار
 • مُصّر بودن: اصرار کننده، سمج
 • مُبرهن: آشکار
 • مُحرز: مسلم، قطعی
 • فسق و فجور: بدکاری، عیاشی
 • سور و سات: تدارکات، ملزومات
 • متاع: کالا، مال
 • مُطاع: فرمانروا
 • مذاق: طعم، مزه
 • مُتقَن: محکم، استوار
 • خاسته: دستاورد
 • هزاردستان: بلبل
 • تَشَتّت: پراکنده ساختن
 • حِضانت: پرستاری، نگهداری
 • زجر: سختی ، آزار
 • ضجر: دلتنگی، بی قراری
 • کنج عزلت: گوشه نشینی، خانه نشینی
 • حاذق: ماهر
 • فراغبال: آسوده خاطر
 • فراغ: آسودگی
 • فراق: جدایی – دوری
 • فی البداهه: در آن واحد
 • مزمن: دیرینه و کهنه
 • هول شدن: تهدید کردن – ترسانیدن – خوف – بیم – هراس – رعب – وحشت
 • هل دادن: با فشاری دفعی چیزی را یا کسی را افکندن – به سویی راندن – تنه زدن .
 • تساهل و تسامح: ساده گرفتن و مدارا کردن، به آسانی و نرمی با کسی برخورد کردن. تساهل: بخشش و بزرگواری. تسامح: نوعی کنارآمدن همراه با بزرگواری
 • محجور: بازداشته شده – منع کرده شده
 • مذموم: نکوهیده، سرزنش شده
 • طی کردن: پیمودن
 • تی زدن: منظور همان وسایل تنظیف است.
 • لفافه: پوشش – محفظه
 • در لفافه صحبت کردن یعنی صحبت با ملاحظات یعنی رُک صحبت نکردن
 • بغل: آغوش – بغل دست نشستن (بقل به این شکل اشتباه است)
 • بزن بغل پیاده میشم
 • تبحر داشتن: تسلط داشتن، احاطه داشتن
 • طمأنینه: آزام گرفتن ، آرامش
 • تلق: جنس شفاف قابل تورق
 • برهه: روزگار، مرحله (مثال: برهه حساس کنونی)
 • علی الخصوص: خصوصا، به ویژه
 • مصر بودن: پا فشاری کردن
 • مسری: سرایت کننده، واگیر دار
 • علی رغم: برخلاف میل و خواهش، به ناخواست
 • مقال: گفتگو، گفتار، سخن
 • تخطئه: خطاگیری، نادرست دانستن، خطا شمردن، نادرست شمردن
 • پلمب: پلمب درست است (تلفظ کلمه انگلیسی Plombe) و پلمپ هیچ معنی ندارد.

 

پیشنهاد برای مطالعه بیشتر:

املای صحیح بعضی از کلمات

در ادامه هر واژه ای را که Bold می کنم یعنی بیشتر از آن استفاده می شود – خیلی جالب است که یک شرکت آمریکایی در آن سر دنیا به ما، از هر کسی بهتر می تواند بگوید، که ما ایرانیان از کدام نوع املای کلمات بیشتر استفاده می کنیم)

 • ماسک یا ماکس؟

ماسک ریشه فرانسوی دارد و به معنای نقاب و روبند است که روی دهان و بینی می‌گذاریم. ماکس به اشتباه به جای ماسک استفاده می‌شود.

 • فرقون یا فرغون؟

در این مورد، املای صحیح کلمه فرغون می‌باشد. البته بدانید که فرغان غلط است، مثل ماکارونی که بعضی فکر می کنند کتابیش می شود ماکارانی!

 • انضباط یا انظباط ؟

املای صحیح این کلمه، انضباط است و کلمه انظباط اشتباه است. انضباط به معنی نظم داشتن، سامان پذیری و بسامانی می‌باشد.

 • عرض پوزش یا ارز پوزش؟

کلمه صحیح با عرض پوزش است و به معنی عذرخواهی کردن است.

 • قر و غمزه یا غر و غمزه هر دو درست هستند
 • منضبط – انضباط – نظم (ریشه انضباط، ضبط به معنای قانون است نه نظم)
 • زغال (مورد تایید لغتنامه معین) – ذغال (مورد تایید لغتنامه دهخدا) – اما افرادی که می نویسند زغال، حدود ۴ برابر افرادی هستند که ذغال می نویسند.
 • علی الحساب
 • چشم قرنه
 • لاشه متعفن
 • وضعیت مشمئز کننده
 • عاطل و باطل
 • حوله (معین) – هوله (دهخدا) – نوشتن حوله در فارسی حدودا ۱۶ برابر نوشتن هوله است.
 • سیاس
 • ارجحیت
 • مغلطه کردن
 • ترک مراوده
 • صحت و سقم
 • حاد
 • خزعبلات
 • ناهار – نهار (هر دو درست است) – میزان استفاده ناهار حدودا ۴ برابر نهار است
 • ضایعه اسف بار
 • ضد و نقیض
 • اتراق – اطراق
 • تراز – طراز (می‌شود گفت دیگه از کسی از املای طراز استفاده نمی‌کند)
 • ابهت
 • حی و حاضر
 • جربزه
 • تا کردن (کاغذ را از وسط تا کردم)
 • غر زدن – غرولند
 • فارسی سلیس
 • اذهان عمومی
 • جمله قصار
 • حد و حصر
 • بالفطره
 • طفره
 • اقصی نقاط جهان
 • غرور جریحه دار
 • مصدع اوقات
 • رتق و فتق امور
 • بیماری مسری
 • قسر در رفتن
 • ذله شدن
 • مظنه
 • غلتیدن
 • غرض از مزاحمت
 • علی الخصوص
 • فلاسک
 • هال خانه
 • معذب
 • وهله
 • اولویت
 • راجع به (راجب به  غلط است)
 • توجیه
 • ترجیح
 • مشکل – پشکل – خوشگل
 • جرات (جرئت غلط است)

نکته: این را می‌دانم که معنی هِنگفت با هَنگفت با هم تفاوت دارند، اما هرچه جستجو کردم به نتیجه‌ای نرسیدم.

(وسایل – وسایط ، اعلام – اعلان ، تصادم – تصادف) معانی اینها هم با هم تفاوت دارند، که سر فرصت در کامنت می‌نویسم.

پی نوشت: این متن به کمک دوست خوبمان باران تصحیح شده است.

 

پی نوشت بی ربط: به دلیل اینکه خیلی از دوستان با سرچ گوگل به این صفحه از سایت من می‌رسند، خواستم عرض کنم که حوزه فعالیت من ادبیات نیست و من در حال حاضر مدیر اجرایی سامانه آنلاین درخواست خدمات “خدمت از ما” هستم. چون همیشه علاقمند بودم به اینکه کم خطا باشم و به درست‌ترین حالت ممکن بنویسم و معنای کلمات را بدانم، اقدام به نوشتن این مطلب پیرامون املای صحیح کلمات کردم. البته همان وسواس و دقت را در ارائه خدمات مان در سایت “خدمت از ما” هم دارم و این روحیه به تیم من هم منتقل شده است.

با تشکر

حمید طهماسبی
4/5 - (1276 امتیاز)

راه اندازی کسب و کار جدید

197 دیدگاه روشن املای صحیح کلمات فارسی آنلاین

 • ببخشید
  موجع به درسته یا موجب ؟؟؟

 • با سلام و عرض ادب
  خسته نباشید و تشکر میکنم که وقت گران گذاشتید و یه سری ابهامات رو واسه ی ما برطرف کردید. انشاله که همیشه موفق و مؤید باشید و شاهد موفقیتهای روز افزون شما باشیم

 • ممون این کار های تان عالی است.

 • سلام
  به نظرم طلق صحیح است نه تلق، با توجه به تلفظ، مثلاً؛ برخلاف طهران که درستش در تلفظ فارسی، تهران هست!
  در ضمن پی گیری هم مانند؛ علی رغم، می بایست نوشته شود و سرهم نوشتن آن صحیح نیست!
  با تشكر

 • چقدر صاحب نظر…ولی هیچکدام معنی هنگفت را نگفتند هنگفت دگرگون همه گفت…یعنی اونقدر زیاد باشه که همه بگن وبدانند

 • سلام
  دو معنی دارد

 • توأم که به معنای در هم امیخته یا باهم میباشد

 • سلام. مطابق دستور خط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی املای جرءت درست است نه جرات.

 • کلمه منسوب درسته یا منصوب

 • سلام…
  املا پاپ کورن صحیح است یا پاپ کُرن …. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

 • سلام و عرض ادب
  می شده است درست می باشد یا ( میشده است) ؟؟؟؟

 • سلام ببخشی کلمه توعم یا توأم یا تواَم املا درستش کدومه و اینکه لطفا معنی و ریشه ی این کلمه رو هم بگید

 • سلام
  مصوب فرهنگستان «جرئت» است. البته اکثرا به غلط از «جرأت» استفاده می‌کنند.
  ان‌شاءالله همیشه موفق باشید

  • در کتاب زبان فارسی گفته شده بود این کلمات همز۶ دار بسته به حروف به کار رفته در کنارشون روی ( ا، و، ی) قرار میگیرند یا بر اساس فتحه و کسره و ضمه که در اینجا چون فتحه ست جرات درسته(کیبورد گوشیم همزه نداشت.)

 • درود. آیا ۀ (همزه) درسته یا باید از ة استفاده بشه؟ جمهرۀ‌اللغۀ. البدایۀ و النهایۀ. الرسالۀ العالمیۀ . ممنون

  • وقتی دو کلمه بخواهند به هم ربط داده شوند که اولی منتهی به حرف (ه یا الف) است به جای همزه از (ی) استفاده می شود.(همزه در نوشتار جدید فارسی در بیشتر موارد حذف شده است.). اما برای موردی که شما گفتید که عبارات عربی هستند و کلمه ی دوم معمولا صفته، نه همزه به کار می ره و نه (ی). فکر می کنم در نوشتار عربی دو نقطه روی (ه) قرار میگیره، ولی در فارسی بدون هیچ اضافه ای نوشته میشه.مثل حدیقه الحدیقه

 • مزخرف ، مضخرف، مظخرف. !!؟؟

 • استاد ببخشید استفاده از کلمه عرصه ی به جای عرصه درسته؟ یعنی میشه به آخر بعضی کلمات حرف (ی) رو اضافه کنیم؟؟ اگه جواب بدین ممنون میشم

 • سلام آقای طهماسبی از اطلاع رسانی در مورد املای برخی کلمات که بنده هم تردید داشتم از وقتی که گذاشتین تشکر و برای کارهای بزرگتر شما آرزو میکنم برقرار و پیروز باشید

 • در فرهنگ لغتهای مختلف کلمه ی هول دادن به معنی افکندن کسی یا فشارآوردن برای افکندن ثبت شده و هل دادن به این معنی که شما نوشتید نیست

 • استفاده از فعل می باشد درسته یا غلط؟

  • اشتباه هست چون ما مصدر باشیدن نداریم

   • خود (هست) هم اشتباه است.(هست) یعنی( وجود دارد)، ولی (است) برای بودن به کار می رود. ولی باش امر بودن است و (می باشد) به نظر درست میاد.مثل می رود، می خورد.
    می+بن فعل(حذف ب از فعل امر)+ د = فعل مضارع

 • باسلام,
  در مورد املای “مصدع اوقات: مزاحم وقت کسی شدن” آنچه گفته شد صحیح است ولی از جنبه معنای کلمات استفاده از ترکیب “مصدع اوقات” خالی از اشکال نیست. مصدع یعنی سردرد دهنده (آنچه سردرد آورد) و تا جایی که می‌دانیم اوقات سردرد ندارد. لذا استفاده از ترکیب مصدع اوقات صحیح نیست و بهتر است از مصدر مصدع شدن استفاده کنیم. مثلا بگوییم ببخشید که مصدع شدم.

 • سلام
  من یه سوال داشتم
  و اون اینه که اینایی که توی گفتگو در پیامرسان های مختلف به جای “که” مینویسند “ک” / یا به جای “به” مینویسند “ب” و …
  یا اینکه به “نمیدونم” میگن “نمد” و …
  چه هدفی دارن؟ و با این کارشون چه آسیبی به زبان فارسی میزنن؟
  من چه کاری میتونم بکنم تا اونا آگاه بشن و اینجوری ننویسن؟
  من خودم از حمایت کندگان زبان فارسی هستم
  ممنون میشم پاسخ پرسش هام بدین

  • سلام.خیلی هم دردیم.خیلی اشتباه زیاد شده در این شبکه های اجتماعی و واقعا اذیت کننده ست مشاهده ی این همه اهمال. و عده ای معترضن که چرا به کاربرد کلمات انگلیسی گیر میدین ولی عربی نه، و نمیدونن عربی سال هاست که عجین شده و این کلمات رایجش باعث فهم اشعار بزرگان ادب ماست، ولی اون ها مدام کلمه جدید وارد میکنن و اشتباه مینویسن و غافلن از اینکه ضربه ای که میزنن بدتر از هجوم و ورود کلمات عربیه که جدا کردنشون سخته.

 • سلام یسوال؟ حتی درسته یا حتا

 • طهماسب یا ته ماسب؟؟طهمورث یا تهمورس؟؟طهموسی یا ته موسی؟؟؟اگر کلمه ایی عربی نیست.ولی با حروف مخصوص عربی نوشته شده است.یعنی آن کلمه تورکی است.برای رد گم کنی اینجوری نوشته اند.مثل اسلان(اصلان)عنکبوت(انکه+بوت)عقاب(اوقاپ=قارتال)..عقرب(آق راب)عقدایی(آقدایی)

 • سلام من در یک نامه کلمه ضیق را این طوری نوشتم همه مسخره کردند گفتن اشتباه نوشتی متاسفانه هیچ کس در جمع حرف من را تایید نکرد

 • سلام، ممنون بابت این نوشته و همین‌طور کامنت‌های مفید.
  در مورد «عرض ادب»، مسئله نوشتن آن به صورت غلطِ «ارز ادب» نیست؛ اصولا ادب قابل عرض نیست. ادب رعایت‌کردنی است و در رفتار شخص باید دیده شود، نه آنکه در کلام او عرض شود!

  • عرض باز کردن ،پهن کردن هم معنی میده وقتی میگیم عرض ادب یعنی ادب مون و تقدیم میکنیم
   ببین تو عربی وقتی میخوان بگن یه مسئله ای رو باز کن درباره ش صحبت کن میگن اعرض لی یعنی برایم باز کن مذکر بود
   اعرضی لی مونث …. عرض پارچه پهنای پارچه هم معنی میده … امیدوارم تونسته باشم مفهوم و خوب بهت منتقل کنم
   بدنبال حرفت میخوام بگم زمانی که میخواییم مودبانه صحبت کنیم اول از هر چیزی ادب مون و عرضه میکنیم

 • باسلام
  خدمت سرور گرامی عرض کنم
  معنی( علاف )که فرمودین بیکار شدن و از کار و زندگی افتادن هستش رو اشتباه گفتین . علاف بر وزن فعال به معنی علف فروش و کاه و یونجه فروش می باشد. با تشکر

 • در جواب اون قسمت که نگاشته اید:

  جواب مصدع اوقات شدم: اگر کسی می‌داند خوشحال می‌شوم در بخش نظرات با دیگران و من هم در میان بگذارد.

  بنده با توجه به اینکه بواسطه شغلم، خصوصاً در تماس‌های تلفنی ام بیشتر با این جمله‌ی تعارفی مواجه میشم؛ اکثر اوقات پاسخم اینه که:

  «خواهش میکنم، اختیار دارید، بنده با کمال میل در خدمت شما هستم و مشتاقانه به فرمایشات شما گوش میکنم»

  • خواهش میکنم خوشحال میشوم از گذاشتن وقت برای شما… یا خواهش میکنم بسیار مشعف می شوم از گذران اوقات(وقت) باشما، درخدمت شما هستم

 • درود بر پارسی زبانان و هم وطنان گرامی؛ تا قبل از افاضات جدید فرهنگستان زبان در مورد واژه‌های مرکّب و فاصله و نیم‌فاصله و… استادان ما می‌گفتند: «واژه‌های ترکیبی که معنایی غیر از معنای تک تک اجزاء آن دارند به طور متصل یا سرهم نوشته می‌شوند مگر در چند مورد؛ نخست: چنانچه خوانش کلمه مرکب دشوار شود و خواننده را به اشتباه بیندازد؛ مانند: آب‌انبار ؛ دوم: چنانچه نوشتن واژه ترکیبی دشوار باشد؛ مانند: دست‌شسته؛ که اگر بخواهیم متصل بنویسیم دندانه‌های بیشماری را باید محاسبه کنیم! سوم: چنانچه واژه ترکیبی در صورت سرهم نوشتن صورتی زشت و بدنما پیدا کند؛ مانند: خشک‌مغز که زیباتر از خشکمغز است. در مورد : «ببخشید که مصدّع اوقات شما شدم» آیا بهتر نیست بگوییم و بنویسیم: «از اینکه وقت شما را گرفتم پوزش می‌خواهم» و یا: «از اینکه وقت خود را در اختیار من گذاشتید بسیار سپاسگزارم» چه اصراری به استفاده از این ترکیبات عربی زمان قاجار هست؟
  ضمنا کلمه «جرئت» به همین صورت نوشته می‌شود. توصیه می‌کنم به «دستور خط فارسی» که فرهنگستان زبان منتشر کرده مراجعه کنید.
  از سرکار خانم «آنا» بابت همه توضیحاتشان به ویژه در مورد حروف قوس دار سپاسگزارم. ممنون که این نوشته را مطالعه کردید.

 • سلام و عرض ادب ،بسیار خرسند شدم از دیدن مطالب جالب و مثمر ثمری که مقید به قید درست انها بوده اید اما بنظرم رسید یک موضوعی را با شما برادر عزیزم همفکری نمایم ، با توجه به اینکه مصدع اوقات شدن یعنی طرف میخواد بگه وقت شما را گرفتم و به نوعی سد کردن وقت طرف بوده و از طرفی جنابعالی هم قبول دارید معنی هر کلمه از ریشه و بن آن گرفته می شود آیا با این اوصاف املا درست مسدع اوقات شدن صحیح تر نمیباشد ،از اینکه مسدع اوقات شدم پوزش طلبیده و شما را به خالق زیبای زیباییها میسپارم ،یا حق خدانگهدار

 • سلام ، راجع به عبارت ارض ما را نبرید میخواستم بپرسم املا صحیح چیست و همینطور معنی ارض یا عرز یا ارذ یا اصلا ارظ 😊 بالاخره کدوم درسته؟؟؟

 • سلام برهمگی کسی هست که بتونم در مورد هم خانواده در کلمه های فارسی ازش کمک بگیرم؟

  • سلام.. نام من پیمان جمشیدی است و حقوقدان هستم. ملات در کنار کار اصلی خود به کار نویسندگی نیز مشغول هستم. در مورد هم خانواده ها اگر سوالی بود بپرسید و اگر بلد بودم با افتخار عرض خواهم کرد.

   • سلام.وقتی میخوایم مثلا بگیم این یک ویژگی فردی است.
    این یک ویژگیه فردیه درسته؟
    یا
    این یک ویژگیِ فردیِ

    • اون چه که بر میاد قطع به یقین این هست که شما قصد شکسته نویسی دارید. و من فکر میکنم ترکیب این دو صحیح تر باشه که بنویسیم این یه ویژگیِ فردیه!

    • دوست عزیز هکسره موضوع مهمی‌ه (مهمی است) هر وقت معنی است و فعل باشه باید به انتخای کلمه یا بانیم فاصله بهش اضافه بشه( بشود))
     اون عبارت هم میشه(می‌شود) ویژگی فردیه یا ویژگی فردی‌ه (ویژگی فردی است).

   • در نهایت مصدع اوقات درسته یا مسدع اوقات و یا مسده اوقات؟
    با تشکر

 • کلمه تلق یا طلق به معنای برگه شفاف ، به نظر من املای صحیح این کلمه به اینصورت است(تلق) چون احتمالا اسم آن برگرفته از صدای تلق تلق آن است چون با واژه ی عربی طلق ارتباط معنایی ندارد

  • سلام
   بنظرم “طَلق” صحیح تر باشه
   همینطور ک فرمودین:
   این واژه به معنای برگه ی شفافِ (طلق و شیرازه)
   اما “طلق” در فرهنگ معین و دهخدا معانی و کاربردهای زیادی براش ذکر شده… مثلا:
   حلال،بَری،خالص و…
   و همچنین نام سنگی سفید و شفاف و شکننده هستش که اگه اشتباه نکنم بهش سنگ میکا هم میگن
   به همین دلایل فکر میکنم اسم برگه ی طلق رو هم باتوجه به این شفافیت و شکننده بودنش نامگذاری کرده باشن

 • سلام. لطفا اگر کسی می دونه پاسخ بده
  فرق رغم و رقم چیه ؟!
  بنده انشایی نوشته بودم و برای کسی خواندم
  این بود ، شب مهتابی بود که دنیایی کاملا متفاوت را رغم زده بود ، ایشان می گفت که من تا به حال ندیده بودم که با رغم نوشته شود و می گفت که رقم درست است . میشه توضیح بدید ، اگر اشتباه بود که تا به حال دبیرم ازم ایراد می گرفت ، نمی دونم اون شخص گفت که براش این کلمه هارو پیگیری کنم و ببینم کدوم درسته بهش اطلاع بدم ، اگر می دونید لطفا راهنمایی کنید . ممنون ⁦❤️⁩

  • رَقَم درسته! رقم برای یک اتفاق بکار برده میشه. مثلا آن‌طور که می‌خواستم رقم نخورد: آن‌طور که می‌خواستم اتفاق نیفتاد…
   رَغْم به معنی خلاف و متضاد یه چیزیه. مثلا *به‌رغم* یا *علی‌رغم* آنکه تمام تلاشم را بکار بردم اما آن‌طور که می‌خواستم رقم نخورد…

 • سلام
  فرق مِهدی با مَهدی چیه
  آیا با تغییر اعراب معنا و ریشه کلمه هم تغییر می‌کند؟؟

  • با سلام
   مُهدی=کسی که هدایت میکنه
   مَهدی=کسی که هدایت شده
   مِهدی=کسی که هدیه داده
   مُهدّی=آرام بخش
   مهد=گهواره

 • سلام.
  عزیزان یه سوال من رو خیلی درگیر کرده اگه میدونین جواب بدین لطفا
  املا صحیح از کلمه همه در هنگام جمع بستن کدومه؟ آیا (ه) حذف میشه یا نه؟
  همشون/همه‌شون/همه‌اشون
  هممون/همه‌مون/همه‌امون

 • میدانید « به بشن چیزی زدن یا مالیدن یا بشن چیزی را پو شاندن » چه معنایی دارد؟

  یعنی « همه ی بدنه چیزی را آغشته به ماده ای کردن »

  از عبارات قدیم که امروز فراموش شده

 • سلام وقت تمام دوستان بخیر و شادی بنده عرضم اینه که چرا در زبان فارسی خیلیا از کلمات لاتین انگلیسی بکار میبرند الان متاسفانه هر کی از این اصطلاحات بکار ببره یه طوری فکر میکنن مردم بهشون میگن باکلاسن ولی یا کلا انگلیسی صحبت کنید یا فارسی که متاسفانه باب شده همه از این کلمات استفاده میکنن مثلا نسل جوان

  با تشکر از مطالب مفید و زیباتون

 • سلام
  آکف یا عاکف؟؟

 • سلام.ملاحضه شد یا ملاحظه شد؟

  • لحاظ گردید، ملاحظه

   • ما باید برای اینکه زبان فارسی آسون بشه تا مراودات بین المللی مون بیشتر بشه و بیشتر مردم دنیا علاقه نشون بدن به یادگیری فارسی از اینها(ز،ذ،ض،ظ)و(غ،ق)و(س،ص،ث)و(ح،ه) صرف نظر کنیم، ما عرب نیستیم، فارسی واقعا نباید انقدر سخت باشه که کسی نتونه یاد بگیره این تکرارها چه فایده ای دارن.

    • محمد ستوده شده، مهمد کسی که در گهواره است. فرقش اینه! تفاوت در معنا، در همه زبان ها از این دست تفاوت های املایی و معنایی وجود داره و این نشونه پختگی زبانه

    • برادر عزیزم محمد شما عرب نیستی و یه تعداد حروف رو نوشتی که اونهارو نفی کردی و گفتی اینها عربی هستن و باید کنارشون بذاریم،برادر یه نگاه کامل به متن چند خطی خودت بنداز ببین خودت از چند کلمه عربی در اون استفاده کردی

     • خیلی جالبه.خب همه ی زبان ها از زبان های دیگه برداشت لغت و کلمه و حروف حتی دارن…اینکه این میزان جبهه گیریه شما چه دلیلی میتونه داشته باشه بنظر من جز نژاد پرستی نمیتونه باشه

    • عرب نیستی چرا از “حروف الفبای عربی” استفاده می کنید! برید به فرهنگستان فارسی بگید این همه میلیاردها واسه پیدا کردن یه “کلمه معادل” ، داره این هم پول خرج می کنه اگه بتونه”حروف مستقل الفبایی ” اختراع کنه …

 • سلام ذی صلاح درست است یا ذیصلاح

 • تلفظ درست در زبان فارسی نَمیدانم یا نِمیدانم ، نَمی شود یا نِمی شود ، نَمی یا نِمی است؟

 • سلام
  لطفاً راهنمایی بفرمایید که دستآورد صحیح است یا دستاورد ؟

 • ببخشید میخواستم بدونم استوزره درست است یا اسطوره؟

 • درزبان فارسی تنوین نداریم.‌ به کلمات بایدرنگ فارسی ببخشیم.
  عربی می‌نویسم فارسی می‌نویسم
  اخیرا اخیرن
  حتما حتمن
  لطفا لطفن
  دقیقا دقیقن
  اصلا اصلن
  واقعا واقعن
  ذاتا ذاتن

 • سلام.
  یک سوال از خدمتتون داشتم.
  مثلا میخواهیم بنویسیم “او لباس سرمه ای- یش را پوشید.”!!!!
  یا سرمه ایش؟ یا؟
  چطور باید نوشت؟

 • ممنون از انتشار مطالب مفید دوست گرامی

 • سلام
  کلمه مدیر عامل درسته یا مدیرعامل؟
  بعد از مدیر فاصله هست یا یک کلمه محسوب شده و به هم می چسبد بدون فاصله.
  ممنون از سایت شما.

  • سلام داش علی اینکه دیگه مشخصه بین مدیر عامل تا کارفرما یه خط فاصله که چه عرض کنم ده قدم فاصله هست

  • علی جان مدیرعامل یک کلمه هست اما مدیر عامل دوتا
   مثال
   آقای مدیر عامل این شد تا به کارگران وام تعلق گیرد
   آقای مدیرعامل عامل این شد تا به کارگران وام تعلق گیرد

   هرچند که بعد از مدیرعامل بی شگ از کلمه عامل استفاده
   نمیکنیم برای نگارش بهتر هرچند که اگر بکنیم غلطی پیش نیومده اما خواستم منظور خودم رو برسونم فقط عزیز دل

 • به بانوان هم «جنابعالی» یا (اگر بخواهید دقیق‌تر خطاب کنید) «جنابعالیه» می‌گویند. «جَناب» یعنی «آستان» (درگاه، حضرت، محضر). شکل بسیار بسیار محترمانهء خطاب قرار دادن کسی است. ضمناً «آقا» و «خانم» ترکی (/مغولی) است. معادل فارسی آنها، «خواجه» و «خاتون» («بانو») است.

  • آقا=سروَر
   خانم=بانو، دوشیزه

  • مهربان =آقا
   مهربانو = خانم

   • سلام.
    از غرض نیش ترمز ضد آوانگارد کنار رانندگان سره جو می نویسم
    مهربان صفت ترکیبی است. اسم لقبی هم میشود. تا به حال برای مردان نشنیدم.
    مهربانو نام فاعلی مانند است و بی معنا از لحاظ ریشه کلمات. برای زنان زیاد شنیده ام.
    پ.ن. : آقای مغازه، خدای جنگ، بانوی آبها، .. کوتاه شده ترکیبات تشبیهی و توصیفی و فاعلی هستند اما مهربانو چیست مهر که مذکر بوده.
    فرشته خانم؟ مهر خانم؟ شاید اسمی باشد من درآوردی در قرن 12 .

 • سلام و تشکر
  معنی‌ای که اینجا برای «مزمن» نوشته شده خطاست.

 • سلام خیلی مطلب مفیدی بود از شما سپاسگزارم
  من پیجی در اینستاگرام دارم که مربوط به املای درست کلمات فارسی هست
  امکانش هست از کلماتی که در این مطلب قرار داید برای پست ها استفاده کنم؟

  • با عرض سلام و وقت بخیر
   امکانش هست پیجه اینستاگرام ای رو که فرمودین رو لینکش رو بزارید ؟
   یا آیدیشو بگین !
   ممنون میشم ازتون

   • دوست عزیز پیجه غلطه. پیج اینستاگرام درسته. در ضمن هیچ وقت را رو بعد از فعل به کار نبرید. را بعد از مفعول میاد. یعنی : ممکنه لینک پیجی رو که فرمودین ، بذارین؟
    بذار درسته و بزار غلطه. چون مخفف کلمه ی بگذاره.
    ارادت

 • یک خواهش! یکی از معضلات کنونی نوشتار فارسی استفاده از نیم‌فاصله هست. در فارسی تمایل به استفاده از نیم‌فاصله هست، ولی به این صورت که هر وازه‌ی مرکب، باید حتماً کاملاً سرهم نوشته بشه، ولی واژهای معنی‌دارش با نیم‌فاصله از هم جدا بشن. به طور مثال، تمامی مصدرها، یک کلمه به حساب میان، لذا باید سرهم ولی با نیم‌فاصله نوشته بشن، حتی در افعال مرکب، مثلاً می‌‎نویسیم: «او به خانه برگشت»: «او -فاصله- به -فاصله- خانه -فاصله- برگشت.»، ولی باید بنویسیم: «به‌خانه‌برگشتن او در زمان مناسبی رخ نداد.»: «به-نیم‌فاصله-خانه-نیم‌فاصله-برگشتن -فاصله او …» یا مثلاً «کتاب‌خانه» چون هم کتاب و هم خانه در فارسی امروز معنی داره، باید با نیم‌فاصله باشه، نه با فاصله و نه چسبیده‌ی بدون نیم‌فاصله! ولی امروز دیگه ام‌روز نوشته نمی‌شه چون «ام» به معنی «این» دیگه به تنهایی استفاده نمی‌شه.
  معضل «ی» جای همزه در انتهای کلماتی که کسره‌ی به شکل «ه» دارند هم باید با نیم‌فاصله باشه و بهتره تا جای ممکن تمام و کمال نوشته بشه.
  خلاصه از این قبیل نیازهای روز خیلی زیاده که فارسی، بشه یک فارسی مرتب و علمی و کاربردی و زیبا.
  سپاس از نسک (متن!) زیبای شما و دیدگاه‌های کاربردی دیگران!

 • در پاسخ به محسن جان،
  ایده‌ت عالیه. کلاً فرهنگستان زبان باید مثل خیلی از کشورهای دیگه، از جمله همین انگلیس، نوشتار و گفتار رسمی و ادبی و محاوره‌ای رو یک تکونی بده و این زبان رو از این خمودگی این سال‌ها دوباره به سمت چالاکی ببره، خصوصاً با آموزش از سنین پایین.
  در مورد اون واو ناخوانا هم، در گذشته خونده می‌شده، در نوشتار مونده ولی در گفتار حذف شده.
  چاکرم

 • سلام
  کلماتی که صدای( آ ) دارن ولی به صورت
  ( وا ) نوشته میشوند دلیلش چیه ؟ مثال : خواهر ، خواننده، خواهش، جالب هم اینه که فقط کلماتی که با حرف خ شروع میشن این مصیبتو دارن .این دستور املا چرا به وجود اومده ؟ طرف حالش خوب نبوده آیا ؟ ! و اینکه کلماتی که صدای آ دارن ولی با حرف ی نوشته میشن . موسی ، عیسی ، کبری ، لابد میگین این کلمات عربی هستن ، خب ما فارس هستیم چرا نظام آموزشی معادل فارسیشو یاد نمیدن ؟ اینقدر میشه فارسیشو خوب نوشت که عیسی میشه ایسا .به ما چه ربطی داره که عربها حرف ی رو آ هم تلفظ میکنن.دستور زبان اونا اینجوره.بدبختی داریما .

  • دوست عزیز،کلمه هایی که اسم خاص هستند و ریشه ی غیر فارسی دارند قابل تغییر نیستند(موسی،عیسی)کلماتی هم که عربی هستند مثل حتّی باید همینطور نوشته شوند معادل فارسی آن (بجز،مگر) بکار می رود.
   کلماتی مثل خواهر: به این(و) واو معدوله گفته میشود که در زبان فارسی باستان نوشته و تلفظ می شده به مرور زمان با تطور زبان،نوشته اما خوانده نمیشود.
   آیا معنی خوار با خار یکی است؟
   خواست با خاست هم معناست ؟
   خیر.

   • سلام و تشکر فراوان. جواب مفید و مختصر شما مانند یک نسیم لطیف بود در زمانی که تعصب کور و اعتراضات تقلیدی تکراری (به علت برخی ستم‌ها و عقده‌ها) بیداد می‌کند. خدا شما را تأیید کند.

  • انضباط.یا انظباط.یا انزبات؟؟اگر کلمه ایی عربی نیست.ولی با حروف مخصوص عربی(ح.ع.ث.ص.ض.ذ.ط.ظ)نوشته شده است.آن کلمه تورکی است.برای رد گم کنی با حروف مخصوص عربی نوشته شده است……..انزابات(ان+ز+بات)اگر کلمه ایی اولش .وآخرش ان باشد(بجز ان جمع)آن کلمه تورکی است.مثل اندام.انگیزه.اندیشه.انزاب.انزلی.انزر.انجیر.بر وزن زنجیر.افغان.دامغان.موغان.ورقان.فلاورجان.ورزقان…انزبات.وهر کلمه ایی اولش ویا آخرش آت .ات.باشد.تورکی است.بجز ات جمع….خرابات.ات.آت.اتش(عطش).آتش.آتش افروز.کلات(کل+آت).فلات(ف+لات)لات.یات.بات

   • این یکی هم ربطی ندارد. همونطور که گفتم این حروف مختص عربی نیستند و رسم الخط امروزی عربی هم بکمک خط هایی مانند پهلوی و اوستایی و مانوی به این شکل درامدند و ربطی به زبان ترکی هم ندارد. درضمن الف و نون آخر کلمه در زبان فارسی معانی و مفاهیم مختلفی دارد مانند صفت(مثل خواهان، گریان)، زمان(بامدادان، سحرگاهان و ….)،مکان(دامغان، فلاورجان، دیلمان، خاوران و…)،شباهت(ماهان کوهان و…)،نسبت(کاویان و …) ربظی بع زبان ترکی ندارد. انهایی هم که اولش گفتید هم ربطی ندارد. اندیشه و انگیزه و انجیر و … همه کلمات فارسی هستند. هر کلمه ای که ا و ن دارد که ترکی نیست!!!

 • خدا خیرت بده به این صفحه میشه گفت دهخدا ملزوم الحال

 • سلام خسته نباشید .
  ممنون اقای طهماسبی با اینکه مسئولیتی نداشتی اما خودت مسئول دونستی ونوشتی
  من خیلی از کلمات رو فراموش وبعضی کلامت و اصلا نشننده بودم کمکم‌ کرد و یه سئوال داشتم که ایا جناعالی فقط به اقا گفته میشه یا برای خانم هم میشه استفاده کرد .

 • لطفا کتابی به من معرفی کنید که صحیح کلمات با معانی و مترادف ها و هم خانواده ها در آن باشد

 • درود و ادب خدمت ادب دوستانم
  چنار آقای تهماسبی بسیاااااران سپاسمندم به سبب اینکه دغدغه ی ادبیات دارین و سپاس بیشتر از دوستان دیگر خواننده و نکته سنج…
  ادب یارتان
  خرد همراهتان

 • دستتون درد نکنه بسیار متشکرم . فقط لطفا تلفظ صحیح فرغون یا فرقون را هم بیان کنیدیعنی با فتحه و گسره بنویسید لطفا ،سپاسگزارم

 • سلام خسته نباشید…ضر نزن درسته یا زر نزن؟

 • با تشكر از محبتى كه فرموديد ، از جنابعالى تقاضا دارم ، اجازه بفرماييد افرادى كه تخصصشان ادبيات فارسى است به اين امر بپردازند.
  فرصت زيادى براى اشاره به اشتباهات شما ندارم.
  تحقيق اشتباه منجر به ايجاد تورش ادبى در جامعه خواهد شد.
  به يك نكته كلى كه بيش از ساير اشتباهات، بسيار تكرار فرموديد اشاره مى كنم: به عنوان يك قانون در ادبيات فارسى، نگارنده موظف است، در نگارش زبان فارسى، در جايى كه معادل فارسى وجود دارد، از واژه فارسى استفاده كند و اگر ندارد از الفباى لاتين جايگزين آن كند.
  به عنوان مثال سرچ گوگل بهتر است جستجو در google نوشته شود.…

  • سلام خب مهندس اگر کسی با حروف ۀاتین آشنایی ندارد نمی تواند واژه googel را بخواند لاجرم گوگل نوشته می شود !

  • برادر گرامی این مطلب کاملا صحیح است
   و اشتباه خاصی ندارد
   اینکه خیال میکنید اشتباهی در کار هست به آن دلیل است که متوجه قصد نگارنده نشده اید. ایشان خواسته است تا برخی غلط های املایی رایج را تصحیح کند . قصد ایشان پاس داشتن زبان فارسی نیست که تذکر دادید به جای سرچ از جستجو استفاده کنند !

 • سلام درنگارش من بطور مثال مینویسم برایه شما کادو خریدم دوستی گفت باید بنویسی برای شما کادم گرفتم وحرف ه اضافه وغلط هست تایید میفرمایید یاخیر؟

  • مطمئن باشید همین درسته .
   مسئله اینه که این یکی از مشکلات بچه هایی که تازه نوشتن رو یاد گرفتن تو املاست و بخاطر طرز نوشتنمون تو چت و … است مثل دوستی که گفتن اً عربیه و اجالتا رو بنویسم اجالتن! به جای این کار که درست نست بجای مثلا بنویسیم برای مثال یا معادل فارسیشو بکار ببریم
   “سپاس”

 • یکی دیگه از اشتباهات بسیار رایج در مورد فعل های گزاردن و گذاردن هستش.
  “گزاردن” به معنی ادا کردن، بجای آوردن، پرداختن هستش.
  در حالی که گذاردن معنای جادادن، گذاشتن، نهادن، وضع کردن، وضع، طی کردن، عبور کرد هستش.
  برای مثال باید بنویسیم “سپاسگزار” نه “سپاسگذار”

 • آقا ۱ سوال. اگه میشه تکلیف “فلاکس”یا “فلاسک” رو روشن کنید که کدوم درسته؟سپاس

  • فلاسک کلمه ای انگلیسی flaskوبه معنای دبه ،قمقمه است ولی اشتباه بین مردم فلاکس تلفظ میشه مثل دریل که اشتباه میگن دلر یاقفل که اشتباه گفته میشه قلف

 • درود بر شما
  واقعا جای تشکر و سپاس داره زمانی که کسی به فکر فارسی و پارسی نیست شما اینهمه زحمت می کشید.

  سپاس

 • فسق و فجور و نه قسق و فجور

 • با سلام از اینکه چنین افرادی داریم که به درست نوشتن اهمیت داده و برای آموختن آن تلاش میکنند بسیار خوشحال شدم چون برای خود بنده این مسئله خیلی مهم هست و همیشه در پی این هستم که کلمات رو درست نوشته یا اگر شک دارم در مورد اونها جستجو کنم .

 • سلام.سپاس ازمطالب عالیتون.مگه اجالتن اینجوری نوشته نمیشه.حرف أ عربی است.

  • دوست عزیزعجالتاواجالتادوکلمه جداازهم هستن
   عجالتا:فوری اجالتا:بازگردانیدن درضمن شماکه میگی اجالتا روچون أ عربیه (اجالتن) بنویسیم تافارسی بشه ،بایدبهتون بگم که اجالتاازاجل میادوکل کلمه عربی است نه فقط أ ،پس نمیشه یک کلمه عربی رونصفه فارسی کردبطورمثال مگه میشه ثانیا روثانین نوشت یامعمولا رومعمولن ؟؟؟درحالیکه ثانی ومعمول کلماتی عربی هستن کلمات عربی مثل اینها،بایدباالف تنوین خودشون بکاربرن

 • کتاب غلط ننویسیم استاد نجفی رو فراموش نکنیم

 • با سلام
  جناب تهماسبی املای واژه ی
  تهماسب با (ط) اشتباه است
  تهم اسب واژه ی فارسی و
  به معنی دارنده ی اسب قوی هیکل
  میباشد. تهم از واژه ی تهمتن
  اقتباس شده است.
  با سپاس . رضا صادقی

 • باسلام خدمت آقای طهماسبی ودوستان عزیزنوشتارصحیح تنبک رامیخواستم

  • تنبک یا تمبک به معنی دو نت ضرب است.
   تم و بک. پس درستش تمبک است. ولی به مرور زمان تبدیل به تنبک شده

   • تنبک مرکب ازدوکلمه فارسی toon بمعنی دراز وبلنده و بکbackبمعنی عقب وپشته
    چون قسمت پشت تنبک لوله ای است پس تن بک درسته تون حمام هم بمعنی بلنده چون پیچ در پیچه تا شعله فرصت گرم کردن حمام رو داشته باشه

 • با سلام و سپاس فراوان
  منظورتون از چشم قرنه چیه؟؟؟

 • سلام . مطلب جالب و مفیدی بود .
  فقط یه سوال املای صحیح خانه شان ( به معنی خانه ی آنها ) به چه صورت است ؟

 • سلام آقا حمید یه سوالی چن وقته ذهنم رو درگیر کرده.
  میگم این مطلب چی شده که اینقدر بازدیدش زیاده ?

 • محمدحسين يزدانيان

  بسيار عالی دست مريزاد

 • چقدر خوب دارید کار مارکتینگ رو جلو میبرید.
  واقعا لذت بردم. یه وبلاگ باحال ♥

 • سلام میخواستم بپرسم بذل و بخشش درسته یا فضل و بخشش؟!

 • سلام بیافتد صحیح است یابیفتد؟

 • سلام
  استفاده بردم از مطلب شما
  ولی یه سوال برام پیش اومد، بعضی از کلمات از جمله فامیلی شما به دوشکل (تهماسبی و طهماسبی) نوشته میشن. دلیل این تفاوت چیه؟
  فامیلی من هم به دو شکل تیموری و طیموری نگارش میشه. برام سوال شد ریشه این تفاوت ها از کجاست.
  ممنون میشم اگر پاسخی دارین به ایمیلم ارسال کنید.

  • دردستورزبان فارسی وقتی املای کلمه ای به دوصورت مختلف بین رواج داردکه یک صورت املایی حروف قوس دار(ط،ص،ع،غ)داشته باشدمثل۱:درصورتی که تفاوت معنایی نداشته باشن مثل طهران وتهران۲:ریشه کلمه عربی نباشه
   صورت املایی راانتخاب میکنیم که حرف قوس دارداشته باشد چون حروف قوسداریاحروف خشن تلفظش برای مافارسی زبانان سخته مثالهای دیگه
   بین الم شنگه وعلم شنگه صددرصدالم شنگه درسته بین یالغوزویالقوز،کلمه یالقوزدرسته بین طهماسب وتهماسب کلمه تهماسب درسته بین استخرواصطخرکلمه استخردرسته
   امادرصورتی که تغییرحرف تفاوت معنایی ایجادکندمثل عجالتا(فوری)واجالتا:بازگزدانیدن بایددوکلمه رابه همان صورت که هستن بنویسیم
   هم چنین درصورتی که اصل کلمه عربی باشه مثل ذکری وذکرا (که دوستمون درپایین سوال پرسیدن)بایدذکری راانتخاب کنیم چون اصل آن درعربی این گونه نوشته میشود

   • ببخشیدچون بخاطرصفحه کلیدم متنی که نوشتم مشکل نگارشی واملایی زیادی داشت دوباره توضیح میدم
    درزبان فارسی به حروف (ع،غ،ص،ط)حروف قوس دارمیگویندکه تلفظش برای مافارسی زبان هاسخته پس ع رابه الف ،غ به ف،ص به س،وط رابه ت تغییرمیدهیم مثل طهران که به صورت تهران مینویسیم
    البته دوتاشرط داره، اول اینکه ریشه کلمه نبایدعربی باشه، درصورتی که عربی باشه بایدبه صورت صحیح خودش نوشته بشه مثل کلمه مطب که نمیشه به صورت متب نوشت چون عربیه.
    دوما درصورت تغییرحرف، نباید معنی کلمه تغییرکنه یعنی بایدهردوکلمه معنی یکسانی داشته باشندکه بشه تغییرش داد

 • سلام واقعا دغدغه ای بود وشما بااین زحمت ودقتِ گره مهمی درادایِ کلمات باالفباومعنی ومفهوم وحرمتِ درست وصحیح گشودین
  منهم اغلب اوقات درنوشتار برای انتخاب حروف چندگانه درکلمات تشکیک میکردم وبرای خودم کارتون جالب ودرخور وکاربردیه.سپاس وآرزوی توفیق بیشتربرای نگارنده

 • آقای طهماسبی دمت گرم.

 • سلام.

  یک سوال برام پیش اومده!

  اشتباه تایپی داشتید که نوشتید فسق و فجور!

 • یه چیزی بگم؟! ۴ ملزومات به نظرم سکته داره! شاید ۴ لازمه بهتر باشه. احتمالن عدد قبل از کلمه جمع اشکال داشته باشه.

 • در مطلب تان آورده اید:
  محجور: بازداشته شده و منع کرده شده

  محجور از ریشه حجر است، به معنی سخت و محکم
  اما مهجور از ریشه هجر، به معنی جدایی و فرقان است.

  لذا اگر منظورتان از بازداشته شده جدا افتاده باشد، املای مهجور صحیح است.

  تشکر از مطلب خوبتان

 • سلام مطلب خیلی خوبی بود ممنون از وقتی که می زارید برای سایت

 • امير حسين سلطانمحمدي

  درود بر شما بسيار عالي عاشق نويسندگي و ثبت وقايع وخاطرات هستم ودر صدد محلي يا ماوايي براي اموختن راه وروش نويسنده شدن كه هرچه سرچ ميكنم مستاصل تر از پيش ميگردم مخلص كلام بسيار اموزنده بود سپاس بي همتا لذت فراگيري واموختن حاصل شد

 • با سلام، کلمه فردایی درست هست یا فردای؟؟
  با سپاس

 • در جمله “تهدید مرزها” تهدید درسته یا تحدید

 • با سلام از لطف شما امیدروارم موفق باشید

 • زکرا درسته یا ذکری اسم خانم

  • سلام خانم پریوش، تا اونجایی که بنده می دونم زکرا در فارسی و عربی نداریم، ولی در تاریخ بوده به صورت ” زکری” که اسم شخص بوده، البته آنهم اسم مرد بوده نه زن. که ممکنه که زِکری تلفظ میشده و یا زَکری یا زَکَری و یا …
   اما ذِکری با ” ذ ” داریم که به معنی یاد و یادآوری است که در قرآن کریم هم آمده و از نامهای دیگر قرآن می باشد.

  • ذکری چون ریشه عربی داره بایدبه صورت صحیح خودش نوشته بشه

 • ممنون از نوشته مفیدتون
  کلمه ارجحیت که نوشته بودید هم خیلی جاها با ارجعیت جابجا به کار میرن

 • حمید
  منظورت از چشم قرنه چی هست دقیقاً؟
  یاد کلمۀ چشم‌غرّه افتادم. نمی‌دونم چرا.

 • سلام
  بیشتر این کلمات برام جدید هستن و قبلا نشنیدم
  مقاله خوبی بود متشکرم

 • سلام
  فکر می کنم این دو تا را چک کنید:

  خزعبلات به جای خزوعولات
  و
  مغلطه به جای مقلته. مغلطه و سفسطه معمولن با هم می آیند و به معنی این است که طرف را با حرفهایت طوری به اشتباه بیاندازی که ظاهر امر درست باشد.

  • باران جان ممنون
   خوبیه وبلاگ داشتن همینه دیگه. آدم بیشتر یاد میگیره.
   هر دو در متن به اسم شما تصحیح شد.
   راستی چرا وبلاگ شما فیل.تره ؟
   به پاس جبران اینکه امروز به من مطلب جدیدی یاد دادید، چنانچه روزی از وبلاگ به وب سایت مهاجرت کردید روی کمک من حساب کنید.

  • موافقم مغلطه کلمه ای عربی وازغلط می آید یعنی سخنی که کسی رابه غلط یااشتباه بیندازد
   پس بایدبه شکل صحیح خودش یعنی مغلطع نوشته شود امااگه مغلطه کلمه ای فارسی بود بایدبایدبه جای غ ازحرف ق وبه جای ط حرف ت میگذاشتیم چون حروف (ع،غ،ص،ط)حروف قوسدار یاخشن هستندکه تلفظشان برای فارسی زبانان سخته وطبق دستورزبان فارسی باید به صورت (ا،ق،س،ت)نوشته شوند

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.