کج دار و مریز

امروز در حال گشت وگذار و تعیین اسم برای کسب و کاری بودم که برخورد کردم با اصطلاح “کج دار و مریز” من فکر می کردم “کج دار و مریض” هست این جمله. گویا نه تنها من بلکه خیلی ها این اشتباه را می کنند. به معنای اینکه ظرف را کج نگهدار و مراقب باش […]

شما بهش چی میگین؟

آن بلندگوهای کوچک که می توان با آن ها حرف هم زد را می گویم. همانی که وقتی گوشی موبایل را تهیه می کنیم یکی در جعبه آن است. من به آن Headset می گویم (به نظرم درستش هم همینه). خلاصه Headset من خراب شده بود و رفته بودم که یکی دیگر تهیه کنم. جالب […]

مهارت و رابطه آن با دانش و تجربه

تعریف مهارت (skill)، چیزی که استادم یادم داده: فعالیتی آموختنی هست که با تکرار، تمرین و یادگیری اصول اولیه، می توان کیفیت آن را بهبود بخشید. چیزی فراتر از دانش (knowledge) که از آن می توان خروجی گرفت. مهارت فرد محور است، یعنی خیلی مهم است که این مهارت در چه شخصی است. همه ما شاید […]

بودن یا نبودن، مسئله این است یا هست؟

“است” به معنای Being و “هست” به معنای  Becoming: است:  یعنی همین الان، دقیقا در همین لحظه. بیشتر تکیه بر رویدادها دارد.(که زیاد با تفکر سیستمی سازگاری ندارد) هست: معنای روند (Trend) را در دل خود دارد، یعنی کماکان این راه را ادامه می دهد یا برنامه برای ادامه دادن آن دارد. در پست قبلی راجع به […]

فرق رویداد و روند و فرآیند

داشتم به این فکر می کردم که چه فرقی بین این ها هست. روند و فرآیند که هر دو به یک معنا هستند، ولی رویداد خود بخشی از یک روند(فرآیند) هست. رویداد مانند اسلایسی از یک خیار است(خود خیار را روند در نظر بگیریم) رویدادها وقتی کنار هم جکع می شوند یک روند یا فرآیند […]

پارتیزان

یک مدت به هر کلمه ای که بر می خورم اگر معنی آن را ندانم می نویسم تا بعدا سر فرصت در رابطه باهاش بخونم. پارتیزان یا پارتیزانی یک از آن کلمات هست. البته اولین بار کلمه”بازاریابی پارتیزانی” را شنیدم. خیلی مشتاق شدم ببینم دقیقا چه نوع بازاریابی هست. “پارتیزان” به معنای “چریک” هست. بازاریابی […]